στέγη
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας απευθύνει μήνυμα στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 9ης Ιουνίου.
φορολογική δικαιοσύνη
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας απευθύνει μήνυμα στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 9ης Ιουνίου.
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας απευθύνει μήνυμα στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 9ης Ιουνίου.
logo
Έναρξη υλοποίησης του έργου "Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης"    |   Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασία των Ευάλωτων Ομάδων
pic EPW 2023

Δημοσιεύτηκε η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Φτώχεια 2023 με έμφαση στη φορολογική δικαιοσύνη. Καταγράφει τις οικονομικές αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν την επένδυση σε βιώσιμα κράτη πρόνοιας και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η επίβλεψη του οποίου ασκείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Φτώχεια 2023 προσφέρει ιδιαίτερη ανάλυση του ζητήματος της φορολογικής δικαιοσύνης. Γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια κα τις δράσεις ή τα σχέδια των Κρατών-Μελών όσον αφορά τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις.

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας ήταν ένα από τα 21 δίκτυα που συνέταξαν Εθνική Έκθεση για τη Φτώχεια για το 2023, και ένα από τα 18 δίκτυα που κεντρικό τους θέμα είχαν τη φορολογική δικαιοσύνη. 

Έκθεση για τη Φτώχεια 2023

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας δημοσιοποιεί την Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2023.

Η παρούσα έκθεση είναι η πέμπτη που εκπονεί το Δίκτυο. Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2023 και συντάχθηκε σε νέα μορφή και με εμπλουτισμένο περιεχόμενο ως πιλοτική για τις μελλοντικές εκδόσεις.

Ωστόσο, όσο διαφορετική κι αν είναι η δομή και η έρευνα για αυτήν την έκθεση, όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η φτώχεια βαθαίνει. Επιπλέον, η έκθεση του 2023 αναφέρεται ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης. Αυτό το ζήτημα διαπερνά τις αντίστοιχες εκθέσεις όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας για το τρέχον έτος, το οποίο αφιερώνεται στην πρόληψη της λιτότητας και την υποχρηματοδότηση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Δείτε τις Εκθέσεις άλλων χωρών-μελών του EAPN εδώ 

we are hiring

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας αναζητά άτομο για συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “BUILD-Building a robust and democratic civic space”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.

 

Πιο αναλυτικά:

pep

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας παρουσιάζει την Έκθεση των Ανθρώπων που Βιώνουν την Φτώχεια 2023, η οποία επικεντρώνεται στους τρεις (3) κύριους τομείς όπου παρουσιάζεται υψηλό κόστος, την ενέργεια, την τροφή και τη στέγη, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις Οδηγίες για την Εθνική Προετοιμασία 2023 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Η έρευνα πάνω στην οποία βασίζεται αυτή η τριπλή έκθεση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2023 και συμμετείχαν 21 άνθρωποι που βιώνουν φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ατομικά και/ή σε ομάδες εστίασης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, κατέστη δυνατή η σύσταση της αντιπροσωπείας με την οποία το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας που συμμετείχε στη φετινή συνάντηση Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια (PeP) στη Μαδρίτη.

Πληθυσμός χωρίς θέρμανση
Εκδήλωση: Όψεις της φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, 10:30πμ – 1:30μμ, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»
17 Οκτωβρίου-Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας δεν είναι γιορτή
17 Οκτωβρίου - Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας δεν είναι γιορτή.