Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης

HOusing and Poverty Eradication Watch (HO.P.E. watch)

Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασία των Ευάλωτων Ομάδων

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας με εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία ανακοινώνει την έναρξη του έργου "Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης". 

Το Παρατηρητήριο συγκεντρώνει κοινωνικούς δείκτες σε συμφωνία με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, προάγοντας την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές με απώτερο σκοπό τη μείωση της φτώχειας και της έλλειψης στέγης.

Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η αξιοποίηση των
1) συστάσεων της Ετήσιας Έκθεσης για τη Φτώχεια στην Ελλάδα

2) συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια
3) στοχεύσεων της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Έλλειψης Στέγης

Οι δράσεις του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνουν την αποτύπωση της ισχύουσας εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών σε συνεργασία με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, τη γνωστοποίηση των κοινωνικών δεικτών που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών, την προώθηση των προτάσεών τους και τη γεφύρωση αυτών με το σχεδιασμό της τοπικής και περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής. Δύο βασικοί στόχοι του είναι αφενός να ενδυναμώσει μέσω εκπαιδευτικών συναντήσεων και εκθέσεων τις Ο.Κοι.Π. στις δράσεις συνηγορίας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου να ενισχύσει την τοπική κοινωνική πολιτική σε επίπεδο Ο.Τ.Α. μέσω της διάχυσης και δημοσιοποίησης καλών πρακτικών και της προώθησης προτάσεων που άπτονται των ζητημάτων φτώχειας και έλλειψης στέγης. Με αυτές τις δράσεις αναμένεται να υπάρχει μία ενιαία και συντονισμένη καταγραφή των ζητημάτων αυτών σε τοπικό επίπεδο, να αναδειχθεί ο ρόλος των Ο.Τ.Α. ως προς την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής και επακολούθως να ενισχυθεί η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη χώρα.

graphic

 

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία υπερασπίζονται εδώ και χρόνια τα δικαιώματα των ατόμων που βιώνουν φτώχεια και έλλειψη στέγης. Η συγκροτημένη λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και στην προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη χώρα αποτελούσε εξαρχής βασική τους επιδίωξη.

 

 

«Το έργο Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης στην Ελλάδα (Ε.ΠΑ.Φ.Ε.Σ.) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία.

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος CitizensEqualityRights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)».

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

«Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) ή του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.»

λογότυπα έργου