Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας (EAPN) που αποτελεί το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δικτύων, με τη συμμετοχή μκο, οργανώσεων βάσης και Ευρωπαϊκών Οργανώσεων που εργάζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το δίκτυο ιδρύθηκε το 1990 και έχει μέλη του 31 εθνικά δίκτυα εθελοντικών οργανώσεων και οργανώσεων βάσης και 13 Ευρωπαϊκές οργανώσεις.

Αποστολή μας είναι

  • Η προώθηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων για την εξάλειψη της φτώχειας και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
  • Η αφύπνιση της συνείδησης των ανθρώπων σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
  • Η ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
  • Η άσκηση πίεσης υπέρ και με τη συνεργασία ανθρώπων και ομάδων που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι στόχοι της ισότητας φύλου και της μη διάκρισης διατρέχουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του EAPN.

Όραμά μας

Εργαζόμαστε για μια Κοινωνική Ευρώπη χωρίς φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με πρόσβαση στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα για όλους.

Είναι απαράδεκτο ότι πάνω από 118 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ήδη ή βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμευόμαστε για την εξάλειψη της φτώχειας και στόχο έχουμε να βάλουμε την καταπολέμηση της φώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. 

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας έχει 34 οργανώσεις – μέλη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Δείτε τα μέλη μας εδώ https://antipoverty.org.gr/meli-pinakas

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας συμμετέχει σε ομάδες εργασίας του EAPN για τη σύνταξη προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ετήσια συνάντηση Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια στις Βρυξέλλεςˑ μεταφράζει στην ελληνική γλώσσα κείμενα αναφοράς και έγγραφα θέσεων που παράγει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, και συντάσσει την ετήσια Έκθεση για τη Φτώχεια για την Ελλάδα δίνοντας προτεραιότητα στην προώθηση της κρυφής πλευράς της φτώχειας στη χώρα και την άσκηση πολιτικής πίεσης για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και την ετήσια Έκθεση των Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια.

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας συμμετέχει, επίσης, στο Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας https://www.eapn.eu/who-we-are/what-is-eapn/

Δραστηριοποιηθείτε!

  • Διαδώστε τα μηνύματα και τις εκδόσεις μας!
  • Συμμετέχετε στις εκστρατείες μας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε τη μάχη για μια κοινωνική Ευρώπη χωρίς φτώχεια.
  • Κάντε αίτηση ώστε η οργάνωσή σας να γίνει μέλος μας ή εκδηλώστε ενδιαφέρον να γίνετε εθελοντές και εθελόντριες ή να κάνετε την πρακτική σας ως φοιτήτριες και φοιτητές στέλνοντας ένα μήνυμα στο eapngr@gmail.com.


   Το Καταστατικό.pdf

  Οι Θέσεις του ΕΔΚΦ.pdf