ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ EAPN

Κείμενο Θέσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας: 

ΣΤΟΧΟΙ 2030 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Προτάσεις του EAPN για την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και μετά.


Διαβάστε περισσότερα εδώ:  EAPN_Position_Post_2020.pdf

 

Για την αγγλόφωνη πρωτότυπη έκδοση δείτε εδώ: 

https://www.eapn.eu/delivering-agenda-2030-for-people-and-planet-eapn-proposals-for-a-post-europe-2020-strategy/