Έκθεση για τη Φτώχεια 2023

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας δημοσιοποιεί την Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2023.

Η παρούσα έκθεση είναι η πέμπτη που εκπονεί το Δίκτυο. Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2023 και συντάχθηκε σε νέα μορφή και με εμπλουτισμένο περιεχόμενο ως πιλοτική για τις μελλοντικές εκδόσεις.

Ωστόσο, όσο διαφορετική κι αν είναι η δομή και η έρευνα για αυτήν την έκθεση, όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η φτώχεια βαθαίνει. Επιπλέον, η έκθεση του 2023 αναφέρεται ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολογικής δικαιοσύνης. Αυτό το ζήτημα διαπερνά τις αντίστοιχες εκθέσεις όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας για το τρέχον έτος, το οποίο αφιερώνεται στην πρόληψη της λιτότητας και την υποχρηματοδότηση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Δείτε τις Εκθέσεις άλλων χωρών-μελών του EAPN εδώ 

Κληθήκαμε ως εθνικό μέλος να σκεφτούμε, μέσα από μια διαθεματική οπτική, τις επιλογές που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες της χώρας και να ανακεφαλαιώσουμε τι συνέβη σχετικά το χρόνο που πέρασε. Οι ερωτήσεις που μας απασχόλησαν αφορούν τις μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν ή εφαρμόστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση όσον αφορά την ανεπαρκή χρηματοδότηση ή την επαναχρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας και των κρατικών κοινωνικών πολιτικών, τις πιθανές αλλαγές στις ροές εισοδήματος (συλλογή εσόδων), το ρόλο που διαδραμάτισαν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις για το τρέχον έτος 2022-2023, το τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση της πράσινης και/ή της ψηφιακής μετάβασης, ποιες ήταν οι ομάδες-στόχοι/ποιοι ήταν οι δικαιούχοι των μεταρρυθμίσεων, ποια είναι τα θετικά στοιχεία, ποια είναι τα κενά και, τέλος, ποιες είναι οι συστάσεις μας για να εξασφαλιστεί επαρκής κρατική πρόνοια.

Στην Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2023 περιλαμβάνονται στοιχεία και στατιστικά δεδομένα από σειρά μελετών και ερευνών που έχουν εκπονήσει επιστημονικά και επαγγελματικά ιδρύματα της χώρας και ξεχωριστές εκθέσεις του ίδιου του Δικτύου όπως η Έκθεση των Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια 2023, η
Έρευνα πεδίου 2023 και συλλογή Μαρτυριών από εξυπηρετούμενους οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και σειρά συστάσεων που πηγάζουν από το υλικό που ερευνήθηκε.

Για πρώτη δε φορά περιλαμβάνονται στην Έκθεση ζητήματα που αφορούν το χάσμα πόλης – υπαίθρου και διαθεματικότητας.

Την Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, που συντάχθηκε πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, επιμελήθηκαν η Μαριανέλλα Κλώκα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και η Μαντώ Μπαμπούλα, υπεύθυνη Επικοινωνίας του Δικτύου.

Δεδομένου ότι η σύνταξη αυτής της έκθεσης έγινε πριν από το τέλος του έτους, τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται στην προηγούμενη περίοδο, τα χαρακτηριστικά της οποίας επηρέασαν άμεσα την τρέχουσα κατάσταση.

Βρείτε την Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2023 εδώ