Αναφορά για τη Φτώχεια 2022

Η Αναφορά για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2022 είναι η τέταρτη τέτοιου είδους έκδοση που πραγματοποιεί το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Περιλαμβάνει τις μαρτυρίες ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια καθώς και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και τα αποτελέσματα διαφόρων άλλων ερευνών και αναφορών, που συγκλίνουν στο ότι η φτώχεια βαθαίνει. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην καταγραφή της τρέχουσας εμπειρίας των οργανώσεων με βάση τη σχέση των εργαζόμενων με τα πρόσωπα που υποστηρίζουν και στη διατύπωση συστάσεων και προτάσεων. Η αναφορά του 2022 έχει περιλάβει και δύο ιδιαίτερα κεφάλαια για την Ενεργειακή Φτώχεια και το θέμα Υγεία και Φτώχεια, επίσης με διαπιστώσεις και συστάσεις.

Στην έρευνα που συμπεριλαμβάνεται στην Αναφορά συμμετείχαν 24 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα εδώ:

https://antipoverty.org.gr/ekdoseis/anafora-gia-tin-ftoxia-stin-ellada-2022

Για να παραθέσετε την Αναφορά:

https://antipoverty.org.gr/ekdoseis/anafora-gia-tin-ftoxia-stin-ellada-2022  
EAPN Home | EAPN Greece. (n.d.). Retrieved November 14, 2022, from http://www.antipoverty.org.gr/