Αγαπητά μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας,

για να γνωριστούμε καλύτερα, να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας και να αλληλοβοηθηθούμε, το Δίκτυό μας ξεκινά τη μηνιαία ενημέρωσή σας μέσω του παρακάτω Newsletter

Θα ήταν σημαντικό να τροφοδοτείτε και εσείς με τις δράσεις και τις σκέψεις σας το newsletter στη διεύθυνση press.antipoverty.gr@gmail.com.

 

1. Νέο μέλος στο Δίκτυό μας

Έχουμε την χαρά, να υποδεχτούμε στο Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες μεγαλώνοντας έτσι την οικογένεια των μελών μας. Οι προσπάθειές μας για διεύρυνση συνεχίζονται στην κατεύθυνση της ένταξης οργανώσεων που συμμετέχουν στην ετήσια Έκθεση για τη Φτώχεια και έχουν σημαντική δράση για την αντιμετώπισή της.

 

2. Ολοκλήρωση προγραμμάτων

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία δύο προγράμματα Erasmus +.

Το έργο Boost Social Secure EuropeBOSS | Δημιουργώντας ένα δίκτυο ενίσχυσης μιας κοινωνικά ασφαλούς Ευρώπης με εταίρους από την Εσθονία, τη Σουηδία, την Πολωνία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία και συντονιστή το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας της Λετονίας. Μέσω του έργου δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συνεργασίας Ευρωπαϊκών οργανώσεων για την προώθηση της κοινωνικής ασφάλειας και για τη στρατηγική ενίσχυση της ικανότητας αυτού του δικτύου με κύριο εργαλείο τις εκπαιδεύσεις και επακόλουθες δράσεις ενδυνάμωσης ικανοτήτων που έγιναν κατά τη διάρκεια επισκέψεων οργανωμένων από τους εταίρους στις χώρες που συμμετείχαν στο έργο (π.χ. Κύπρος, Εσθονία, Ιταλία, Πολωνία) στις οποίες συμμετείχαν εργαζόμενες από οργανώσεις μέλη μας (ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, Ένωση Κυριών Δράμας, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. ά.) που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να εκπαιδευτούν ανάλογα.

Το έργο NGO Competence-Improving the competences of NGO educators for social inclusion με εταίρους από την Ιταλία, την Εσθονία, τη Σουηδία και συντονιστή το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας της Λετονίας, που είχε στόχο να ενισχυθεί η ικανότητα των εταίρων ως δίκτυα ΜΚΟ μέσω εκπαιδευτών με πρόσβαση σε διεθνή μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, να προωθηθεί η συμπερίληψη των εκπαιδευτών των μελών του δικτύου των ΜΚΟ εταίρων σε τοπικές και διεθνείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενισχύοντας έτσι ενεργά την ευρωπαϊκή διάσταση και να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας και των μεθόδων των εταίρων προσελκύοντας καταρτισμένους εκπαιδευτές, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Το Δίκτυό μας υλοποίησε επιτυχώς πέντε (5) εκπαιδευτικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός επαγγελματιών και εθελοντών των οργανώσεων μελών μας αλλά και οργανώσεων, που αν και δεν είναι μέλη του Δικτύου μας, εργάζονται στο πεδίο και συμμετέχουν στις δράσεις μας:

Εργαστήριο 1: Πρακτικές Κοινωνικής Ένταξης- ανταλλαγή εμπειρίας, 5 Νοεμβρίου, 2022

Εργαστήριο 2: Πρακτικές Κοινωνικής Ένταξης βάσει φύλου, 19 Νοεμβρίου, 2022

Εργαστήριο 3: Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για ευάλωτες ομάδες, 9 & 10 Μαρτίου, 2023

Εργαστήριο 4: Ψηφιακή εκπαίδευση για ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα, 5 & 6 Απριλίου, 2023

Εργαστήριο 5: Συνηγορία για ευάλωτες ομάδες, 1 Ιουνίου, 2023

Τέλος, το Δίκτυό μας συμμετείχε επιτυχώς στο πρόγραμμα FFE- Foundations for Futures Europe, ένα έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Europe for Citizens, μέσω του οποίου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Ιρλανδία, Σερβία, Ουγγαρία), το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας της Ιρλανδίας και την ΜΚΟ Urkraft από την Σουηδία σε μια προσπάθεια να ανταπόκρισης στην έκκληση για προώθηση της κοινωνικής δέσμευσης και αλληλεγγύης επιδιώκοντας να εμπλέξει πολίτες από μια σειρά κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά, πολιτιστικά υπόβαθρα  σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των ευθυνών του Ευρωπαίου πολίτη.
 

3. Συγγραφή αναφοράς των ατόμων που βιώνουν φτώχεια στην Ελλάδα (PeP report)

Ενόψει της 21ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια στη Μαδρίτη, 14 και 15 Νοεμβρίου 2023, το Δίκτυό μας, για πρώτη φορά φέτος, συνέταξε Έκθεση Ανθρώπων που Βιώνουν Φτώχεια μετά από έρευνα, που βασίστηκε σε ατομικές συνεντεύξεις και focus groups σχετικά με τις τρεις θεματικές που θα απασχολήσουν τη συνάντηση με το γενικό τίτλο «Το αβάσταχτο κόστος ζωής», την ενεργειακή φτώχεια, την επισιτιστική ανασφάλεια, τη στεγαστική ανασφάλεια.

Την έρευνα, που έγινε από τη Δρ Έφη Παυλογεωργάτου και την υπεύθυνη επικοινωνίας του Δικτύου, Μαντώ Μπαμπούλα, στήριξαν οργανώσεις μέλη του Δικτύου αλλά και οργανώσεις πεδίου (Caritas Athens και Steps). Τις ευχαριστούμε θερμά.

 

4. Η άποψη του Δικτύου

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας εξέδωσε τις Θέσεις του σε δύο περιπτώσεις μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.

Α. Για τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ τον Μάιο 2023 μπορείτε να δείτε τη θέση του Δικτύου εδώ.

B. Για τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, 17 Οκτωβρίου 2023 το Δίκτυό μας επικοινώνησε στα μέσα μαζικής και κοινωνικής δικτύωσης ότι η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας δεν είναι γιορτή και την ανάγκη υλοποίησης μιας σειράς βημάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η 17η Οκτωβρίου αποτελεί την ετήσια ευκαιρία του Ευρωπαϊκού, και ως εκ τούτου και του Ελληνικού, Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας να επικοινωνήσει τις θέσεις και τις δράσεις του όπως αυτές πηγάζουν από τη δουλειά του με τους ίδιους τους ανθρώπους που βιώνουν φτώχεια.

Η πρόεδρος του Δικτύου, Μαριανέλλα Κλώκα, παραχώρησε δύο συνεντεύξεις με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα στον 9,84 fm και την εκπομπή Ντάμες Σπαθί των Ελεωνόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου (20 Οκτ.2023) και την Ασπασία Βούζη στην ΕΡΑ3 (22 Οκτ.2023).

 Τρίτη συνέντευξη της προέδρου δόθηκε στον Basile Dekonink, ανταποκριτή της γαλλικής εφημερίδας Les Echos σε ρεπορτάζ σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας στην Ελλάδα και το επόμενο στάδιο μετά την κρίση, το οποίο θα σας αποστείλουμε μόλις δημοσιευτεί.

 

5. Έκθεση για τη Φτώχεια 2023

Η φετινή Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Ευχαριστούμε τις οργανώσεις που έχουν συμβάλλει μέχρι στιγμής με την πολύτιμη εμπειρία τους.

 

6. Γενική Συνέλευση

Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Δικτύου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους (με προσανατολισμό τα μέσα Δεκεμβρίου 2023). Θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις προσδιοριστεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής.